Trivselregler

 • UpplevelsebadetBarn under 12 år samt barn som inte är simkunniga får aldrig vistas i någon bassäng utan att ansvarig vuxen badar tillsammans med barnen. Dessa barn ska ha målsman eller annan vuxen (minst 18 år) i omedelbar närhet i vattnet. Tänk på att Du som vuxen är ansvarig för medföljande barns säkerhet.
 • Du skall alltid duscha och tvätta dig helt utan kläder innan ombyte och bad.
 • Du skall alltid bada i badkläder. Underkläder är inte tillåtna.
 • Baby-badbyxa som sitter åt eller simblöja under badbyxa/baddräkt är obligatoriskt för barn under 3 år.
 • Flythjälpmedel är ingen garanti! Armpuffar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning av en vuxens tillsyn.
 • Vi avråder från all mobilanvändning i simhallen om barn och icke simkunniga finns med i ert sällskap då detta tar fokus från säkerheten. Generellt får heller inga mobiltelefoner eller kameror användas för bildupptagning på Storsjöbadet. Det är ditt ansvar att se till ingen som inte vill hamna på bild fotograferas.
 • Spring inte i badhuset, tänk på halkrisken.
 • Visa hänsyn till andra badgäster.
 • I rutschbanorna följs reglerna som finns uppsatta vid respektive bana. Om man stannar eller går i någon av banorna så blir man avvisad.
 • Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier eller sexuella närmanden.
 • För din och övriga besökares säkerhet måste du följa skriftliga säkerhetsanvisningar och personalens muntliga instruktioner.
 • Storsjöbadet är en tobaksfri såväl som drog- och alkoholfri anläggning.
 • Om någon av ovanstående punkter inte följs har Storsjöbadets personal rätt till att avvisa personer från anläggningen.