Priser och betalningsregler

Simskola

Pris: Barn från 4 år (45 min) 1150:- 

Deposition
Vid första simskoletillfället tillkommer en depositionsavgift på 120:- för ett armband som ni löser ut i receptionen. Vi önskar att ni kommer i god tid innan simskolestart för att hinna i tid till första lektionen. Detta armband behåller ni hela simskoleperioden för att slippa stå i kö vid varje besök. Armbandet är programmerat med den dag/tid ni går i simskola, och fungerar även för att låsa skåpet i omklädningsrummet. Om ni tappar bort armbandet löses nytt band ut mot deposition. Vid återlämnandet av armbandet efter kursslut återfås depositionen.

Betalningsregler
Betalning sker direkt på hemsidan. Återbetalning av kursavgift, eller kompensation vid missad lektion sker inte vid frånvaro för tillfällig sjukdom, resor etc. Vid sjukdom behöver Storsjöbadet ej meddelas om utebliven elev. Vid längre tids sjukdom krävs intyg från läkare för återbetalning av kursavgift. Avbokning ska ske 2 veckor före kursstart för full återbetalning, vid senare avbokning tas en avgift ut på 250 kr. Dock ingen återbetalning efter/på kursens startdag. Vid avbokning måste man personligen besöka vår reception.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in grupper med för få deltagare.

Medföljandekort, 500:-/6 ggr
Simskoleeleven får bada gratis när som helst under de veckor som simskolan pågår i sällskap av betalande medbadande vuxen. Medföljande vuxen och syskon som bara vill bada under simskolelektionen ska självklart också betala entré. Vi kan erbjuda ett värdekort för medföljande vuxen som gäller hela den perioden ert barn har simskola.

Babysim

Pris: 1350:- inklusive två vuxna i vattnet under lektionen

Deposition
Vid betalning av kursavgift tillkommer en depositionsavgift på 120:- för ett armband. Detta armband behåller ni under hela babysimkursen för att slippa stå i kö vid varje besök. Armbandet är programmerat med den dag/tid ni går i babysim och fungerar även för att låsa skåpet i omklädningsrummet. Om ni tappar bort armbandet får ni betala en ny deposition. Vid återlämnandet av armbandet efter kursslut återfås depositionen.

Betalningsregler
Anmälan är bindande och betalning sker direkt på hemsidan. Återbetalning av kursavgift, eller kompensation vid missad lektion sker inte vid frånvaro för tillfällig sjukdom, resor etc. Intyg från läkare för återbetalning av kursavgift. Avbokning ska ske 2 veckor före kursstart för full återbetalning, vid senare avbokning tas en avgift ut på 250 kr. Dock ingen återbetalning efter/på kursens startdag. Vid avbokning måste man personligen besöka vår reception.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in grupper med för få deltagare.