Samla mod och störta ned

Ladda upp på kanten och se om du vågar. Vi har märkt att många väljer bort vattenpisten, medan andra blir beroende av den. Färden slutar alltid med ett rejält plask i vår nästan vertikala sluttning.

Vattenpisten