Information angående Storsjöbadets beslut om att förturserbjudandet till simskola och babysim försvinner. 

Publicerades 18 september, 2023

Förutsättningarna för att på ett rättvist sätt skicka ut förturserbjudande har sedan en tid tillbaka ändrats. 

I våras slutade vår ansvariga simlärare för simskolan samtidigt som vi hade pensionsavgång på en annan simlärare – vi fick ett underskott av erfarna simlärare som tyvärr fortfarande hänger kvar. Redan då uppstod en flaskhals där vissa med förtur ändå inte kunde nyttja den. 

I och med en ny lagstiftning kring dygnsvila som berör vår personal kommer vi att behöva bygga upp våra simskolor från början. Simskolans hela koncept är föremål för förändring. 

Det vi då tyvärr inser är att den förturen vi bakåt i tiden har haft inte kan fördelas på en rättvis grund där den blir lika för alla eftersom den byggdes på helt andra förutsättningar än vad den nya simskolan kommer att ha. 

Vår ambition är att framtidens simskolor ska komma med en förtursrätt till fortsättningskurser som är anpassad till den verksamheten.