Babysimgrupper

BabysimAnkan
Krav: Minst 3 månader. Nybörjare

Sälen
Krav: Barnet ska ha gått grundkursen Ankan och vara trygg i vattnet.

Sjöhästen
Krav: Kan hålla fast vid kanten och göra ett kort fritt sim under vattnet eller gått Sälen tidigare.

Grodyngel
Krav: 1 år fyllda vid bokningstillfället. Inga förkunskaper krävs.

Grodan
Krav: 1,5 år fyllda vid bokningstillfället eller gått Sjöhästen tidigare.

Krabban
Krav: Barnet kan göra ett frånskjut från kanten med ansiktet i vattnet eller att barnet ska ha gått Rockan tidigare.

Nästa simskoleomgång startar v. 2, 2018. Lektionsplanering hittar du här.
Bokningen öppnar 5 december 10.00.