Simlärarutbildning

SLS målsättning är att efter kursens slut ska du göra 50 timmars praktik vid en eller flera simskolor, varav 10 timmars enskild hemuppgift och därefter genomgå en examination på 8 timmar. Därefter kan du självständigt driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.

För att erhålla behörighet ska eleven vara godkänd av SLS godkänd och behörig simlärarutbildare.

Förkunskap:

 • Du ska vara 16 år fyllda
 • Du ska under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Guldbojen
 • Du ska vara frisk enligt SLS hälsodeklaration
 • Du ska kunna simma 1000m
 • Du ska kunna simma 200m ryggsim
 • För erhållande av behörighet ska eleven vara godkänd av SLS godkänd och behörig simlärarutbildare.

Kursinnehåll:

 • SLS som organisation
 • Simteknik
 • Undervisningsmetodik
 • Psykologi och pedagogik
 • Livräddning
 • Första hjälpen
 • Simfysiologi
 • Organisation och säkerhet

Kurstid 42 timmar teori, 50 timmar praktik (varav 10 av dessa är hemuppgift)

Kursavgift 4500:-, i priset ingår kurslitteratur, examination ingår ej.

Antal deltagare: minst 6 st, max 12 st

Avbokning skall ske senast 3 veckor innan kursstart därefter debiteras full kursavgift.

Medlemskap i SLS ingår, genom den är du försäkrad under utbildningstiden.

 

Simlärarexamination:

Förkunskap:

 • Simlärarutbildningen 42 timmar
 • Praktikintyg och omdöme som simlärare på 50 timmar
 • Skriftlig tentamen på 10 timmar (hemuppgift)

Kurstid 8 timmar

Kursavgift 1000:- ink moms

Avbokning skall ske senast 3 veckor innan kursstart därefter debiteras full kursavgift.

Medlemskap i SLS ingår, genom den är du försäkrad under utbildningstiden.

Låter det här intressant? Ta kontakt med  för mer information.